Công nhận liệt sĩ thời bình cần phải quy định chặt chẽ, xứng đáng hơn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Ngọc Thắng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Ngọc Thắng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Ngọc Thắng
Lên top