Công nhận hộ chiếu vaccine giữa Việt Nam với các quốc gia là rất quan trọng

Trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng“Hộ chiếu vaccine” để mở cửa nền kinh tế. Ảnh minh hoạ: LDO
Trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng“Hộ chiếu vaccine” để mở cửa nền kinh tế. Ảnh minh hoạ: LDO
Trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng“Hộ chiếu vaccine” để mở cửa nền kinh tế. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top