Công nhận "Gia đình văn hóa" còn chạy theo chỉ tiêu, thủ tục dễ dãi, hình thức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Kỳ Anh