Công nhân được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày khi “vừa sản xuất, vừa lưu trú"

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm khu căng-tin của công nhân. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm khu căng-tin của công nhân. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm khu căng-tin của công nhân. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Lên top