Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công nhân cần phải tỉnh táo, tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng

Bà Hoàng Thị Khánh
Bà Hoàng Thị Khánh