Công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, người mang án tử tù oan suốt 43 năm