Công khai tài sản, thu nhập 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đại biểu dự Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đồng chí thành viên UBKT Trung ương. Ảnh: Minh Ngọc
Đại biểu dự Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đồng chí thành viên UBKT Trung ương. Ảnh: Minh Ngọc
Đại biểu dự Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đồng chí thành viên UBKT Trung ương. Ảnh: Minh Ngọc
Lên top