Công khai lịch tiếp công dân đơn giản thế còn chưa thực hiện, nói gì đến hiệu quả đón tiếp

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh Q.H
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh Q.H
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh Q.H
Lên top