Cống hiến, sống xứng đáng với cha anh

Kỹ sư Lê Đức Anh kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Kỹ sư Lê Đức Anh kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Kỹ sư Lê Đức Anh kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top