Cống hiến của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ: Hướng tới sự phồn thịnh, hùng cường của đất nước

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ảnh: PV
Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ảnh: PV
Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top