Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc: Tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt