Công đoàn Xung phong trong ngày đầu Nam Bộ Kháng chiến

Ông Lê Hồng Tư - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - đọc sách Nam Bộ kháng chiến, nhớ về những kỷ niệm năm xưa của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Hồng Tư - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - đọc sách Nam Bộ kháng chiến, nhớ về những kỷ niệm năm xưa của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Hồng Tư - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - đọc sách Nam Bộ kháng chiến, nhớ về những kỷ niệm năm xưa của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Nam Dương
Lên top