Công đoàn tích cực tham gia "Đối ngoại nhân dân"

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Trung
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Trung
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Trung
Lên top