Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công điện về việc ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại các tỉnh miền Trung