Công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại thuỷ điện Rào Trăng

Các lực lượng được huy động trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Tùng Giang
Các lực lượng được huy động trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Tùng Giang
Các lực lượng được huy động trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Tùng Giang
Lên top