Công điện tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Lực lượng cứu hộ chữa cháy cứu rừng. Ảnh: Phúc Đạt
Lực lượng cứu hộ chữa cháy cứu rừng. Ảnh: Phúc Đạt
Lực lượng cứu hộ chữa cháy cứu rừng. Ảnh: Phúc Đạt
Lên top