Công điện khẩn của UBND TP.Hà Nội: Khẩn trương tiêu úng, kiểm tra cây đổ, ứng phó với bão Thần Sét