Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Đường đi của cơn bão số 9. Ảnh: VGP.
Đường đi của cơn bão số 9. Ảnh: VGP.
Đường đi của cơn bão số 9. Ảnh: VGP.
Lên top