Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công điện của Thủ tướng Chính phủ ứng phó với bão số 2