Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái

 Phan Văn Vĩnh bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng
Phan Văn Vĩnh bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng
Phan Văn Vĩnh bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng
Lên top