Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND?

Danh sách niêm yêt danh sách cử tri đi bầu cử được đặt công khai tại Nhà văn hóa Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Phạm Đông
Danh sách niêm yêt danh sách cử tri đi bầu cử được đặt công khai tại Nhà văn hóa Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Phạm Đông
Danh sách niêm yêt danh sách cử tri đi bầu cử được đặt công khai tại Nhà văn hóa Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Phạm Đông
Lên top