Công chiếu chương trình “Ký ức màu cờ” trước thềm Đại hội XIII

Chương trình "Ký ức màu cờ" được công chiếu, tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh NK.
Chương trình "Ký ức màu cờ" được công chiếu, tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh NK.
Chương trình "Ký ức màu cờ" được công chiếu, tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh NK.
Lên top