Công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh Anh Tùng
Ông Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh Anh Tùng
Ông Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh Anh Tùng
Lên top