Công bố thành lập TP Phú Quốc: Sẽ là một trong các trụ cột phát triển kinh tế của ĐBSCL

Đại diện lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc vinh dự nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Đại diện lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc vinh dự nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Đại diện lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc vinh dự nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top