Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả được chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018. Ảnh: K.A.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả được chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018. Ảnh: K.A.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả được chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018. Ảnh: K.A.
Lên top