Công bố ra mắt sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng (tác giả Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng). Ảnh T.Vương
Cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng (tác giả Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng). Ảnh T.Vương
Cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng (tác giả Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng). Ảnh T.Vương
Lên top