Công bố quyết định thanh tra dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh LDO
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh LDO
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh LDO
Lên top