Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công bố Quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Phó Chủ tịch Nước công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa. Anh: HL
Phó Chủ tịch Nước công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa. Anh: HL
Phó Chủ tịch Nước công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa. Anh: HL
Lên top