Công bố Quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Phó Chủ tịch Nước công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa. Anh: HL
Phó Chủ tịch Nước công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa. Anh: HL
Phó Chủ tịch Nước công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa. Anh: HL
Lên top