Công bố quyết định Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Lên top