Công bố quyết định phê chuẩn nhân sự Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND Bắc Kạn

Lên top