Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao quyết định và chúc mừng các 2 ông Nguyễn Nam Đình, Bùi Thanh An.
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao quyết định và chúc mừng các 2 ông Nguyễn Nam Đình, Bùi Thanh An.
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao quyết định và chúc mừng các 2 ông Nguyễn Nam Đình, Bùi Thanh An.
Lên top