Công bố quyết định kỷ luật các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Sai phạm về đất đai tại các dự án là một trong những nguyên nhân khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỉ luật. Ảnh: K.L
Sai phạm về đất đai tại các dự án là một trong những nguyên nhân khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỉ luật. Ảnh: K.L
Sai phạm về đất đai tại các dự án là một trong những nguyên nhân khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỉ luật. Ảnh: K.L
Lên top