Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.
Lên top