Công bố quyết định của Chủ tịch Nước về công tác cán bộ

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao các quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp. Ảnh VGP.
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao các quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp. Ảnh VGP.
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao các quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp. Ảnh VGP.
Lên top