Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn trao quyết định cho ông Lò Văn Mừng.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn trao quyết định cho ông Lò Văn Mừng.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn trao quyết định cho ông Lò Văn Mừng.
Lên top