Công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh Ngọc Anh
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh Ngọc Anh
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh Ngọc Anh
Lên top