Công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại I

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh Bùi Tú
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh Bùi Tú
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh Bùi Tú
Lên top