Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế cho đồng chí Đỗ Xuân Tuyên. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế cho đồng chí Đỗ Xuân Tuyên. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế cho đồng chí Đỗ Xuân Tuyên. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Lên top