Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng Đào Hồng Lan, Doãn Mậu Tiệp, Lê Tấn Dũng, Lê Quân. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng Đào Hồng Lan, Doãn Mậu Tiệp, Lê Tấn Dũng, Lê Quân. Ảnh: VGP