Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Toàn cảnh buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Ảnh Tiến Thành
Toàn cảnh buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Ảnh Tiến Thành
Toàn cảnh buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Ảnh Tiến Thành
Lên top