Công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Trưởng ban Công tác đại biểu

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bà Nguyễn Thị Thanh. Ảnh Quochoi.vn
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bà Nguyễn Thị Thanh. Ảnh Quochoi.vn
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bà Nguyễn Thị Thanh. Ảnh Quochoi.vn
Lên top