Công bố mới: 15,6 triệu người Việt Nam hút thuốc- thuộc hàng cao nhất thế giới