Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Phạm Thanh Hà đã đọc lệnh của Chủ tịch Nước công bố 7 luật. Ảnh K.A
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Phạm Thanh Hà đã đọc lệnh của Chủ tịch Nước công bố 7 luật. Ảnh K.A
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Phạm Thanh Hà đã đọc lệnh của Chủ tịch Nước công bố 7 luật. Ảnh K.A
Lên top