Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước đọc Lệnh công bố các Luật tại họp báo. Ảnh T.Vương
Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước đọc Lệnh công bố các Luật tại họp báo. Ảnh T.Vương
Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước đọc Lệnh công bố các Luật tại họp báo. Ảnh T.Vương
Lên top