Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước đối với 11 luật

Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước công bố Lệnh công bố Luật của Chủ tịch Nước. Ảnh T.Vương
Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước công bố Lệnh công bố Luật của Chủ tịch Nước. Ảnh T.Vương
Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước công bố Lệnh công bố Luật của Chủ tịch Nước. Ảnh T.Vương
Lên top