Công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII

Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII vừa công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: N.C
Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII vừa công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: N.C
Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII vừa công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: N.C
Lên top