Công bố kết luận thanh tra việc cổ phần hóa TCT Thiết bị y tế Việt Nam

Hình ảnh buổi làm việc giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế. Ảnh: H.D
Hình ảnh buổi làm việc giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế. Ảnh: H.D
Hình ảnh buổi làm việc giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế. Ảnh: H.D
Lên top