Công bố huyện Nông thôn mới đầu tiên khu vực Bắc sông Hậu

Châu Thành được công nhận huyện Nông thôn mới. Ảnh: K.Q
Châu Thành được công nhận huyện Nông thôn mới. Ảnh: K.Q
Châu Thành được công nhận huyện Nông thôn mới. Ảnh: K.Q
Lên top