Công bố gói hỗ trợ viễn thông gần 10.000 tỉ đồng cho khách hàng toàn quốc

Gói hỗ trợ sẽ kéo dài 3 tháng. Ảnh: Cường Ngô
Gói hỗ trợ sẽ kéo dài 3 tháng. Ảnh: Cường Ngô
Gói hỗ trợ sẽ kéo dài 3 tháng. Ảnh: Cường Ngô
Lên top