Công bố Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”, xét tặng 5 năm/lần

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh Hồng Điệp
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh Hồng Điệp
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh Hồng Điệp
Lên top